Катетри и сонди

Катетри и Сонди

Медицински сонди и катетри

Уринаторни катетри,Фолиеви катетри,Катетри "Нелатон",Силиконови катетри, Сонди за аспирация, Катетри за аспирация

Ендотрахеални тръби, Сонди за ентерално хранене, Венозни катетри

Verification: 292877fc7794121c