Гинекологични дилататори, половинки номера, 17 бр к-т

324 лв
(0 Отзиви)
Добави в любими

Комплект от 17 бр ендоцервикални дилататори, половинки номера, №412

  • Изработени от медицинска стомана
  • За многократна употреба
  • Автоклавируеми
324.00 лв
Гинекологични дилататори
324 лв

Комплект от 17 броя едностранни гинекологични дилататори Hegar. Дилататорите служат за постепенно разширяване на ендоцервикалния канал при диагностика на матката, кюртаж или оперативно лечение. В единия си край едностранните дилататори имат плоска част за по-удобно захващане, а другият край, който влиза в ендоцервикалния канал, е заострен. Комплектът включва 17 бр. гинекологични дилататори с различни размери, с диаметри в диапазона Ø 4-12 mm

Тези инструменти трябва да се използват само за предназначената цел от квалифицирани хирурзи или студенти под надзор. Неправилната употреба може да доведе до повреда на инструмента.

БЕЗОПАСНА РАБОТА, ПРОВЕРКА И СЪХРАНЕНИЕ
Винаги четете всички инструкции за употреба и ги пазете за бъдещи справки. Преди употреба, след деконтаминация и преди стерилизация, проверете инструмента за функционалност, пукнатини, повърхностни драскотини, огънати или счупени части. Проверете инструмента за следи от замърсяване преди употреба. Никога не използвайте дефектен инструмент. Инструментите трябва да се съхраняват на сухо, чисто и защитено място, когато не се използват.

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА

Инструментите винаги трябва да бъдат дезинфектирани. Преди стерилизация, дори при първа употреба, инструментите трябва да бъдат добре почистени. Винаги, когато е възможно, трябва да се използва напълно валидирана процедура за механично почистване. Инструментите могат да се почистват с ултразвук. Инструментите могат да се почистват и със специално разработен детергент. Всички повърхности трябва да са в контакт с детергента, включително канали, лумен, вътрешни кухини и отвори. За подпомагане на ръчното почистване може да се използва мека пластмасова четка или подходяща кърпа.

СУШЕНЕ

Ако инструментите не са подложени на механично почистване, те трябва да се изплакнат обилно с чешмяна вода, да се изсушат с мека адсорбираща кърпа и недостъпните части да се изсушат с компресиран въздух.

СМАЗВАНЕ

Смазвайте всички движещи се части с паропропусклива смазка, предназначена за тази цел.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Всички инструменти трябва да се подложат на напълно валидиран процес на стерилизация с пара след деконтаминация и преди употреба.

Стерилизаторът трябва да отговаря на изискванията на EN 285. Процесът трябва да бъде валидиран в съответствие с EN 554. Процесът на стерилизация изисква следните минимални параметри:

5 минути, 134°C и налягане от 2 бара.