Кръвоспираща щипка на Кохер
21.47
Холдер за игла Top
0.11
Предметни стъкла заоблени ръбове Top
1.74 2.15 -€0.41
Предметни стъкла с матиран край Top
1.69 1.94 -€0.25
Предметни стъкла с отрязани ръбове Top
1.43 1.53 -€0.1
Ръкавица от полиетилен
0.35 0.77 -€0.42
Ултразвуков гел - прозрачен, 5 литра Top
11.76 12.78 -€1.02
Контактен гел за ултразвук- син цвят, 5 литра Top
11.76 12.78 -€1.02